PVC Fönster - Hus & Hem-bloggen

Misstänker ni att marken ni vill bygga på är förorenad av gifter? Ett företag som är specialiserat på marksanering kan undersöka marken och ta prover.

Har ni hittat det perfekta läget att bygga på men misstänker att marken kan vara förorenad? Ett företag som är specialiserat på marksanering kan undersöka tomten och ta prover. Förr i tiden var man generellt inte lika noggrann med utsläpp, men det hände också att det rent ut sagt fuskades. I vissa fall saknades det också kunskap och man visste helt enkelt inte hur farliga vissa ämnen var.

Cyanider, cyanväte, bekämpningsmedel, metaller, fenoler, PFAS och klorerade lösningsmedel kan finnas i marken där det en gång legat någon typ av industri. Sådan mark får man absolut inte bygga på. Men även mark som använts som brandövningsplats kan vara förorenad och behöva saneras innna det går att använda den.

Så mycket kostar marksanering

Marksanering kräver noggrann planering. Först måste marken provtas på flera ställen för att ta reda på hur stor spridningen är av det miljöfarliga ämnet är. Detta för att säkerställa att all kontaminerad mark saneras och för att lättare kunna beräkna arbetets storlek. Men också för att man inte ska gräva mer än nödvändigt.

Därefter görs en handlingsplan upp och man får förslag på passande åtgärder tillsammans med ett kostnadsförslag. Att sanera mark kan kosta en hel del. Men vill man kunna använda och bygga på marken är det nödvändigt. Ligger den förorenade tomten centralt lönar det sig nästan alltid att sanera den. Läs vidare om när marksanering kan behövas här: www.marksanering.nu

7 Dec 2022

Välkommen till hus & hem-bloggen

Kul att du har hittat till vår Hus & Hem-Blogg. Först var tanken att vi skulle rikta in oss på att blogga om fönster, men eftersom Hus & Hem är ett mycket roligare ämne så vill vi bredda oss. Du kommer därför hitta nyttiga blogginlägg om bostad, bygg, renovering men även självklart fönster. Annat smått och gott som rör just hus och hem kan också dyka upp.

Trevlig Läsning!