PVC Fönster - Hus & Hem-bloggen

Är det blåbetong i hyresfastigheten du äger i Stockholm? Då finns det en risk för radon i inomhusluften. Kolla av det genom att göra en radonundersökning.

Radon är en radioaktiv gas som vid långvarig exponering kan ge hälsoproblem såsom lungcancer. Radon i bostäder orsakar enligt strålskyddsmyndigheten ungefär 500 fall av lungcancer per år. Radon kan spridas i inomhusluften i en byggnad på tre sätt: genom radonhaltigt vatten som förångas när man duschar, tvättar eller diskar, från radon i marken och från blåbetong som byggnadsmaterial.

Äger du en äldre fastighet är det stor risk att man har använt sig av blåbetong vid bygget. Detta är en känd riskfaktor för radonhaltig inomhusluft. Eftersom radon är luktfritt, osynligt och ger negativa hälsoeffekter först på lång sikt, kan man bara ta reda på om det finns radon i inomhusluften genom att göra en radonundersökning.

Efter radonundersökningen kan du ta till rätt åtgärder

När man ska göra en radonundersökning i Stockholm ska denna pågå under minst 2 månader. Om den visar på förhöjda halter kan man göra en mer grundlig undersökning. Därefter kan företaget som utför undersökningen komma med förslag på lämpliga åtgärder. De åtgärder som man kan ta till varierar beroende på varifrån radonet kommer.

Är det blåbetongen som fastigheten är byggd av som är orsaken till de förhöjda radonhalterna kan det hjälpa att täta väggarna och förbättra ventilationen. Eftersom det finns åtgärder att ta till finns ingen anledning att vänta med radonundersökning. Säkra inomhusmiljön för dina hyresgäster genom att få den gjord nu.

2 Aug 2022

Välkommen till hus & hem-bloggen

Kul att du har hittat till vår Hus & Hem-Blogg. Först var tanken att vi skulle rikta in oss på att blogga om fönster, men eftersom Hus & Hem är ett mycket roligare ämne så vill vi bredda oss. Du kommer därför hitta nyttiga blogginlägg om bostad, bygg, renovering men även självklart fönster. Annat smått och gott som rör just hus och hem kan också dyka upp.

Trevlig Läsning!