PVC Fönster - Hus & Hem-bloggen

Den som bygger hus på en tomt med lösa jordlager, måste börja med att förstärka grunden. Betongpålning är ett kostnadseffektivt sätt att stabilisera mark.

Om du köpt en tomt, bör du förvissa dig om att grunden blir tillräckligt stabil för ett husbygge. Då undviker du framtida obehagliga överraskningar som sättningar i huset eller andra liknande skador. Låt göra en geoteknisk undersökning i ett första steg.

För att förstärka mark utförs pålning på olika sätt. Pålar av betong eller stål borras eller slås ner i marken. Pålarna kommer därefter att vila på berg eller så kallad friktionsjord. Ditt hus kommer därefter att stå stabilt och säkert tack vare pålarna. På så sätt går det att bygga hus på en tomt, där förutsättningar från början inte varit helt optimala.

Betongpålning – effektiv markstabilisering

Betongpålning kan göras genom att prefabricerade pålar slås ner i marken. Det går också att platsgjuta pålar. Då borras först ett hål i marken och därefter hälls kalk- och cementbruk i hålet som härdas av grundvattnet. Pålning görs för olika typer av underlag som sand- eller lerjord. Betongpålning görs i mark som inte innehåller stora block av sten eller andra hinder

Vid betongpålning används kraftfulla maskiner. För att inte förstöra marken går de på larvfötter av gummi. Omgivningen kommer att påverkas av buller och vibrationer vid pålning. Det kan vara klokt att i förväg beräkna vilken vibration, som betongpålning kan ge upphov till. När betongpålning har gjorts, kan även pålarnas bärighet testas. Med stötvågsmätning kontrolleras att pålarna håller vad som varit utlovat.

2 Sep 2022

Välkommen till hus & hem-bloggen

Kul att du har hittat till vår Hus & Hem-Blogg. Först var tanken att vi skulle rikta in oss på att blogga om fönster, men eftersom Hus & Hem är ett mycket roligare ämne så vill vi bredda oss. Du kommer därför hitta nyttiga blogginlägg om bostad, bygg, renovering men även självklart fönster. Annat smått och gott som rör just hus och hem kan också dyka upp.

Trevlig Läsning!