PVC Fönster - Hus & Hem-bloggen

Om du står inför att bygga något som kräver ett bygglov så finns det också en väldigt stor chans att detta innebär att du också måste utse en person till kontrollansvarig i Stockholm. Detta faktum renderar en hel del suckar hos byggherrar - “ ännu en utgift att addera till en redan ansträngd budget “. Stämmer då detta?

Sant är att en kontrollansvarig i Stockholm bär en kostnad, men lika sant är emellertid att man bör se dessa pengar som en investering. För att förklara detta så måste man också se vilket arbete som en kontrollansvarig i Stockholm lägger ner och se till vilka uppgifter som inkluderas i dennes arbete. Först och främst så kommer din KA att delta vid alla tekniska samråd med Byggnadsnämnden och föra din talan vid dessa samt berätta hur projektet fortlöper.

Kontrollplanen tas fram av en kontrollansvarig i Stockholm

En annan viktig uppgift är att en kontrollansvarig i Stockholm kommer att upprätta en kontrollplan - och se till att denna följs genom regelbundna kontroller. Kontrollplanen i fråga ser till att bygget följer alla lagar och regler - både gällande säkerhet, hållbarhet och miljö - följs och det är en viktig del för hela samhället.

Om ingen kontrollplan fanns - och om ingen kontrollansvarig i Stockholm skapade samt följde upp denna - så skulle fler fuskjobb ske och det vore naturligtvis ett riktigt negativt inslag i byggbranschen. Där har en kontrollansvarig ett stort ansvar. Man kan även se att en KA genomför besiktningar samt avlämnar en skriftlig slutrapport till Byggnadsnämnden.

Ditt ansvar som byggherre är att utse en kontrollansvarig för ditt projekt. Det ska vara en certifierad person och det ska vara en - till dig - obeorende sådan. Du ska inte känna, vara släkt med eller exempelvis utse en person som är anställd hos dig som kontrollansvarig i Stockholm. Av förklarliga skäl: det är då jävsituationer kan uppstå och det är då fusket kan ske. Skaffa ett företag som är kontrollansvariga för ert bygge här: kontrollansvarigstockholm.net

25 Nov 2022

Välkommen till hus & hem-bloggen

Kul att du har hittat till vår Hus & Hem-Blogg. Först var tanken att vi skulle rikta in oss på att blogga om fönster, men eftersom Hus & Hem är ett mycket roligare ämne så vill vi bredda oss. Du kommer därför hitta nyttiga blogginlägg om bostad, bygg, renovering men även självklart fönster. Annat smått och gott som rör just hus och hem kan också dyka upp.

Trevlig Läsning!