PVC Fönster - Hus & Hem-bloggen

Gillar du matematik och fysik och dessutom är praktiskt lagd, kan geotekniker vara ett bra framtidsyrke för dig. Grunden måste undersökas för alla nybyggen.

Det krävs hållfasthetsberäkningar, konstruktionsidéer och en noggrann analys av mark och berggrund. Låter det som en intressant sysselsättning kanske du väljer en bana som ingenjör. Du kan jobba på ett företag som arbetar inom området geoteknik och undersöker markens egenskaper på en plats där det planeras för exempelvis hyreshus.

Du gillar att analysera och har tålamod att jobba med mätningar och värden. Som geotekniker ska du kontrollera hur berggrunden ser ut på tomten där det ska byggas, och du analyserar hur de olika jordlagren är uppbyggda. Ett stort hus har tyngd, och det gäller att bygget är stabilt under lång tid framöver och att det inte blir några sättningar.

En stab av geotekniker att arbeta med

Dina framtida arbetskamrater är geotekniker och delar dina intressen för fysik och matematik och de är också hängivna när det gäller konstruktion och byggteknik. Allt detta syftar till att ge framtida kunder den bästa hjälp som finns att tillgå. Du blir expert inom din nisch geoteknik.

Till din hjälp har du givetvis datorer och lämplig mjukvara som kan ge en bild av hur bygget kommer att se ut och hur grunden till det är beskaffad. Då ingår det även analyser av vad som finns i marken och på vilket djup grundvattnet finns. Du får också kunskap om vilka myndigheter du förväntas samarbeta med så att det framtida byggprojektet blir lyckat.

På denna hemsida kan du läsa mer om geoteknik: geoteknikerna.se

21 Jun 2023

Välkommen till hus & hem-bloggen

Kul att du har hittat till vår Hus & Hem-Blogg. Först var tanken att vi skulle rikta in oss på att blogga om fönster, men eftersom Hus & Hem är ett mycket roligare ämne så vill vi bredda oss. Du kommer därför hitta nyttiga blogginlägg om bostad, bygg, renovering men även självklart fönster. Annat smått och gott som rör just hus och hem kan också dyka upp.

Trevlig Läsning!