PVC Fönster - Hus & Hem-bloggen

Brandskyddsmålning är en typ av förebyggande brandskydd. Den särskilda typ av färg som används sväller, blir porös och bildar ett skyddande skumlager vid brand.

Det allra viktigaste för att hålla nere skador på personer och egendom i samband med brand är att det finns ett starkt förebyggande brandskydd. Detta sägs utan att på något sätt förringa räddningstjänstens aktiva arbete med att släcka bränder. Svensk räddningstjänst är fantastisk när det gäller att utföra operativt arbete.

Avgörande för att räddningstjänsten ska kunna lyckas med en insats är dock ofta frågan om de hinner fram i tid. De måste få en chans att börja bekämpa branden innan den startat att ge sig på bärande material och innan den hunnit sprida sig alltför långt. Beroende på var det brinnande huset finns så kan utryckningstiden göra att detta blir problematiskt.

Brandskyddsmålning isolerar

Det är här det förebyggande brandskyddet kommer in i bilden. Med ett väl utformat förebyggande brandskydd kommer det nämligen att ta längre tid innan en liten eldsvåda blir stor. Det innebär alltså att räddningstjänsten får längre tid på sig att komma på plats och börja släcka.

Det finns flera slags förebyggande brandskydd. En typ är brandskyddsmålning som innebär att man målar ytor med en särskild sorts färg. Det är en färg som sväller och blir porös när den utsätts för eld och värme. Färgen bildar då ett flera centimeter tjockt lager av skum som isolerar och skyddar materialet inunder. På så sätt vinner man tid - tid för räddningstjänsten att hinna fram.

27 Sep 2022

Välkommen till hus & hem-bloggen

Kul att du har hittat till vår Hus & Hem-Blogg. Först var tanken att vi skulle rikta in oss på att blogga om fönster, men eftersom Hus & Hem är ett mycket roligare ämne så vill vi bredda oss. Du kommer därför hitta nyttiga blogginlägg om bostad, bygg, renovering men även självklart fönster. Annat smått och gott som rör just hus och hem kan också dyka upp.

Trevlig Läsning!