PVC Fönster - Hus & Hem-bloggen

Behöver du skaffa nya fönster i Göteborg? Om man har gamla fönster som behöver renoveras eller bytas ut, finns det ganska många olika slags fönster som man kan behöva byta till. Det bästa är ju att samtidigt se till att sänka uppvärmningskostnaderna på sin bostad, det gör man genom att till exempel byta till Energifönster. Här går vi igenom några olika slags fönster som man kan använda sig av.

Här kan man välja utseende på fönster. Dels kan man välja ett helglasfönster, det vill säga, det är bara en ruta på fönstret. Men det finns ju tvåluftsfönster, treluftsfönster och fönster med spröjs. Det finns ju så kallade franska fönster med många små "fönsterrutor". Det ger ett särskilt utseende på fönster och fasad.

Olika funktioner på fönster:

  • Väljer man helglasfönster, kan man öppna dem på olika sätt. Antingen öppnas det inåt, men ska man öppna ett helglasfönster, måste man ta bort allt som råkar befinna sig på fönsterbrädet. För att slippa det, kan man i stället välja ett fönster som man kan öppnas med en vågrätt axel. Det öppnas utåt nere på fönstret. Man kan även välja att öppna fönstret genom att vrida på det. Det öppnas då genom att fönstret vrids längs en horisontell axel. Detta underlätter när man ska tvätta fönster då man slipper öppna fönstret inåt. Istället för att behöva ta bort alla möbler som kan vara i närheten av fönstret, vrids det runt sin egen axel i stället. Väljer man tvåglasfönster kan de öppnas utåt, eller inåt.  
  • Man kan även välja andra funktioner på fönster, såsom nästan självtvättande fönster. De har då ett laminat på yttersidan av fönstret. Det gör så att smutsen inte så lätt fastnar på fönstret. Och när det regnar så ramlar smutsen lätt av.
  • Är man rädd för inbrott kan man skaffa sig inbrottsskyddande fönster. Det innebär att om fönstren skulle utsättas för våld och slag, så splittras de inte. De krossas visserligen men håller ihop av det laminat som man limmar på fönsterrutan. Inte något som man ser men som finns där och upptäcks först när man försöker krossa fönsterrutan. 

Välja fönsterleverantör i Göteborg

Bara i Göteborg finns det hundratalet fönsterleverantörer. Ska man välja någon fönsterleverantör är det bra om man väljer någon som kommer och monterar dem åt en. De flesta gör det och det ingår i priset. På så sätt vet leverantören att fönstren blir rätt monterade, och antagligen att kunden bir nöjd med sina nya fönster.

7 Dec 2019

Välkommen till hus & hem-bloggen

Kul att du har hittat till vår Hus & Hem-Blogg. Först var tanken att vi skulle rikta in oss på att blogga om fönster, men eftersom Hus & Hem är ett mycket roligare ämne så vill vi bredda oss. Du kommer därför hitta nyttiga blogginlägg om bostad, bygg, renovering men även självklart fönster. Annat smått och gott som rör just hus och hem kan också dyka upp.

Trevlig Läsning!