PVC Fönster - Hus & Hem-bloggen

Oavsett vilken energikälla du har som uppvärmning till ditt hus så kan ett läckage i detta ändå ge dig en väldigt hög räkning. Många husägare tar för givet att exempelvis bergvärme per automatik kommer att skapa en lägre kostnad för sitt boende. Det kommer bergvärme att göra –förutsatt att borrhålet är rätt dimensionerat, att värmepumpen är rätt kalibrerad och att huset inte är otätt.

Två områden är primärt sårbara gällande det senare – taket och fönstren. Taket är värst. Ett tak som inte är tätt kommer att låta kall luft komma in i huset och hela tiden – på ett väldigt tydligt sätt - låta varm luft åka ur. Du höjer din värme, men det handlar om plåster på ett öppet sår – all värme kommer ändå att försvinna.

Fönstren fungerar på samma sätt, men i en lite mindre skala. Dock så är det vanligare med energiförluster via fönstren; någots om också ligger i saken natur då de är tunnare och har sämre isolerande egenskaper än vad fasad- och tak har.

Därför ska vi titta närmare på hur man ska agera då det är dags att byta fönster. Vi kan säga att du äger ett hus i Stockholm där dina fönster börjat påverka din uppvärmningskostnad i en negativ riktning och att du således vill – och måste – vidta åtgärder för detta.

Går fönstren att renovera?

Den första frågan som du ska ställa och undersöka är om du måste byta fönster eller om de går att renovera. Det senare är något som är möjligt och som passar dig som har en lite mindre budget att röra dig med. Det fina med en fönsterrenovering är att du vid en sådan kan få exempelvis energiglas insatta och ytterligare sänka din boendekostnad. Dock så handlar det om en åtgärd som har en begränsad livslängd: en fönsterrenovering håller bara ett visst antal år innan det antingen måste ske en ny - eller där du måste byta fönster helt.

Byta fönster till ett bättre pris

Att byta fönster är en investering som börja löna sig från dag ett. Du slipper energiläckaget och du får på köpet ett väldigt behagligt inomhusklimat. Priset är högre än vid en renovering - men sett över tid så kanske det inte gör så stor skillnad i och med att nya fönster har en längre livslängd. Dessutom kan du påverka priset också. Att välja exempelvis plastfönster snarare än fönster av trä är något som sänker kostnaden ganska betänkligt. 

Byta till fönster av plast? Aldrig! Tyvärr resonerar många så idag. Man måste dock veta att dagens PVC-fönster skiljer sig markant från gårdagens: de har bättre kvalitet, längre livslängd och de är betydligt snyggare – även om det handlar om ett hus med träfasad. Dessutom är det underhållsfria.

Att byta fönster på egen hand rekommenderas inte. Det är dels tungt och dels så är det svårt att montera på rätt sätt. Tar man professionell hjälp så får man ett bättre resultat. Tjänsten är dessutom något som faller in under Rot-avdraget. Du kan rent konkret anlita ett företag i Stockholm för att byta dina gamla fönster och dra av 30 procent av den totala arbetskostnaden. Detta med ett årligt tak på 50.000 kronor.

13 Mar 2018

Välkommen till hus & hem-bloggen

Kul att du har hittat till vår Hus & Hem-Blogg. Först var tanken att vi skulle rikta in oss på att blogga om fönster, men eftersom Hus & Hem är ett mycket roligare ämne så vill vi bredda oss. Du kommer därför hitta nyttiga blogginlägg om bostad, bygg, renovering men även självklart fönster. Annat smått och gott som rör just hus och hem kan också dyka upp.

Trevlig Läsning!