PVC Fönster - Hus & Hem-bloggen

Vi människor har en förmåga att vagga in oss själva i falsk trygghet. Det handlar om en överlevnadsmekanism - hur skulle det se ut om vi gick omkring och var rädda för allting? - men det handlar även om att vi måste inse att det finns faror och risker runt omkring oss, identifiera dessa och därefter agera för att minimera dem. En sådan sak handlar om risken för brand.

Det kan börja brinna av olika anledningar. Vanligt idag är att vårt ökade behov av el i vardagen och i arbetslivet medför en större belastning på elsystem och ledningar. Detta kan innebära en överhettning som i sin tur leder till att en brand kan bryta ut. Att - både som privatperson och som företag - ha en plan för detta är väsentligt. Hur agerar vi om det börjar brinna - och hur kan vi förhindra att en eventuell brand sprider sig som en löpeld?

Brandtätning kan rädda liv

Ett bra sätt att förhindra det senare är att anlita ett företag inom brandskydd för en brandtätning. En brandtätning innebär att exempelvis väggar och bjälklag - samt andra byggdetaljer som exempelvis rör och ledningar - tätas i syfte att förhindra att de övertänds och att en brand sprids genom detta.

Många tänker sig en byggnad som en enda helhet. Men, sanningen är den att det handlar om flera små detaljer som skapar denna helhet - och brandtätning innebär att man tar bort de svaga länkar som finns i ett brandskydd.

Viktiga minuter i samband med evakuering

Rent konkret så innebär en brandtätning att du - vid en brand - kan ge dig själv de nödvändiga minuter som krävs för att ta dig ut ur byggnaden. Brandtätning innebär även att hela byggnaden kan bibehålla sin konstruktion utan att rasa ihop - något som, givetvis, även det är en väsentlig del i att rädda liv i samband med ett räddningsarbete.

Brandtätning är - tillsammans med brandskyddsmålning - två mindre detaljer som kan göra en enorm skillnad i ett skarpt läge. Kostnaden är relativt låg och väl värd att ta. Du - liksom alla andra - måste börja utgå från att det de facto kan börja brinna och lägga fokus på hur du ska agera vid ett sådant tillfälle. Läs mer kring brandtätning på denna sida: brandtätning.net

17 Mar 2023

Välkommen till hus & hem-bloggen

Kul att du har hittat till vår Hus & Hem-Blogg. Först var tanken att vi skulle rikta in oss på att blogga om fönster, men eftersom Hus & Hem är ett mycket roligare ämne så vill vi bredda oss. Du kommer därför hitta nyttiga blogginlägg om bostad, bygg, renovering men även självklart fönster. Annat smått och gott som rör just hus och hem kan också dyka upp.

Trevlig Läsning!