PVC Fönster - Hus & Hem-bloggen

Vid renovering av ett äldre hus bör även fastighetens brandisolering ses över. Risken är annars att värdet av renoveringen går förlorat. Anlita brandexpert!

Du är anställd som byggnadsingenjör i ett fastighetsbolag som har ett stort bestånd av hyresfastigheter. Några av husen är byggda i mitten av 1900-talet och det är dags för renovering. Bland annat stambyte och relining står på programmet. Du ansvarar för renoveringsprojektet och du funderar på behovet av brandisolering. I synnerhet funderar du på om relining med material i plast kan ge risk för brandspridning.

Du vet naturligtvis att brandisolering görs för att förhindra att uppkommen brand sprider sig från ett utrymme till ett annat. Ditt hyreshus skall vara uppdelat i brandceller. Eld och rök skall stanna kvar i rummet och inte spridas vidare. I bästa fall skall branden släckas av sig själv och kvävas av syrebrist. Du har fackkunskaper inom byggnation, men du behöver hjälp av en brandexpert.

Plan för brandisolering

Du tar emot en brandingenjör och ni går igenom ett av dina renoveringsobjekt. Ni studerar tillsammans ritningar för ombyggnadsarbeten. Efter ett tag återkommer brandexperten med förslag till materialval och åtgärder. Som isoleringsmaterial för brandskydd är stenull att föredra. Materialet tål höga temperaturer och har lång livslängd.

Din anlitade brandingenjör påpekar betydelsen av att ventilationskanaler och andra ledningar skall bli välisolerade. De kommer annars att vara en riskfaktor och ge upphov till snabb brandspridning. Fastighetens bärande delar kan totalt förstöras. Du får tips om åtgärder utöver brandisolering. Brandtätning och brandfogning förbättrar ytterligare brandskyddet. Brandskyddsmålning kan förhindra att brand uppstår och att rök utvecklas.

26 Sep 2022

Välkommen till hus & hem-bloggen

Kul att du har hittat till vår Hus & Hem-Blogg. Först var tanken att vi skulle rikta in oss på att blogga om fönster, men eftersom Hus & Hem är ett mycket roligare ämne så vill vi bredda oss. Du kommer därför hitta nyttiga blogginlägg om bostad, bygg, renovering men även självklart fönster. Annat smått och gott som rör just hus och hem kan också dyka upp.

Trevlig Läsning!